"Deliver Success To Scientific Research"

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT

LẤU 12, TÒA NHÀ PETROVIETNAM, SỐ 1 - 5 LÊ DUẨN, Q.1, TP.HCM

TEL: 84 8 22446300 - 39111865 - 39111866

FAX: 84 8 39106816

EMAIL: sales@uscivn.com